METSA OST
www.metsaost.ee
Kuidas kasvatad metsa tulusamalt?

Kuidas kasvatad metsa tulusamalt?

Mets kasvab aegamööda, kuid seda olulisem on selle teadlik ja ajakohane majandamine. Toome siinkohal ära 10 nõuannet, millest metsa juurdekasv ja hind sõltuvad.

Metsakoosluste eesmärgipäraseks majandamiseks saab metsaomanik palju ära teha, ühe või teise metsamajandusvõtte kasutamine sõltub nii metsakooslusest, maa viljakusest, asukohast, olemasolevatest kuivenduskraavidest, loomastikust kui ka kahjuritest. Toome siinkohal ära 10 olulisemat metsamajandusega seotud tegevust: Metsa seisukorra hindamine ja metsamajanduskava koostamine Metsakoosluste parandamine, liikide lisaks istutamine Maa kuivendus, kuivenduskraavide rajamine ja hooldus Ulukikahjustuste hindamine ja võimalused nende vältimiseks Tormikahjude hindamine, likvideerimine ja tormikahjustusega puude lõikamine Ürakikahjustuste hindamine, leviku piiramine ja üraskite ennetamine Õigusalane abi dokumentatsiooni kaasajastamisel, korrastamisel Metsaistutus, noorendike rajamine ja hooldus, metsaalade taastamine Raiete planeerimine, valikukriteeriumid ja tööde reaalne teostamine Tasuvuse hindamine, põhimõtete määratlemine, raiealade märkimine   Metsakoosluste eesmärgipäraseks majandamiseks saab metsaomanik palju ära teha, ühe või teise metsamajandusvõtte kasutamine sõltub nii metsakooslusest, maa viljakusest, asukohast, olemasolevatest kuivenduskraavidest, loomastikust kui ka kahjuritest. Toome siinkohal ära 10 olulisemat metsamajandusega seotud tegevust: Metsa seisukorra hindamine ja metsamajanduskava koostamine Metsakoosluste parandamine, liikide lisaks istutamine Maa kuivendus, kuivenduskraavide rajamine ja hooldus Ulukikahjustuste hindamine ja võimalused nende vältimiseks Tormikahjude hindamine, likvideerimine ja tormikahjustusega puude lõikamine Ürakikahjustuste hindamine, leviku piiramine ja üraskite ennetamine Õigusalane abi dokumentatsiooni kaasajastamisel, korrastamisel Metsaistutus, noorendike rajamine ja hooldus, metsaalade taastamine Raiete planeerimine, valikukriteeriumid ja tööde reaalne teostamine Tasuvuse hindamine, põhimõtete määratlemine, raiealade märkimine   Mets kasvab aegamööda, kuid seda olulisem on selle teadlik ja ajakohane majandamine. Toome siinkohal ära 10 nõuannet, millest metsa juurdekasv ja hind sõltuvad.
Kuidas kasvatad metsa tulusamalt?
suurepärane disain ja mitmeid uusi kodulehe valmistamise võimalusi pakkuv firma, kus on veebilehe valmistamine täiesti uuel kaasaegsel tasemel, mis on kodulehtede tegemise osas kaasaegseid lahendusi ja ka veebilehtede mobiilseid disaine, mis on nutiseadmetes nähtavad ja kodulehtede valmistamine ka tahvelarvutitele.

Kuidas kasvatad metsa tulusamalt?

Mets kasvab aegamööda, kuid seda olulisem on selle teadlik ja ajakohane majandamine. Toome siinkohal ära 10 nõuannet, millest metsa juurdekasv ja hind sõltuvad.

Metsakoosluste eesmärgipäraseks majandamiseks saab metsaomanik palju ära teha, ühe või teise metsamajandusvõtte kasutamine sõltub nii metsakooslusest, maa viljakusest, asukohast, olemasolevatest kuivenduskraavidest, loomastikust kui ka kahjuritest. Toome siinkohal ära 10 olulisemat metsamajandusega seotud tegevust:

  1. Metsa seisukorra hindamine ja metsamajanduskava koostamine
  2. Metsakoosluste parandamine, liikide lisaks istutamine
  3. Maa kuivendus, kuivenduskraavide rajamine ja hooldus
  4. Ulukikahjustuste hindamine ja võimalused nende vältimiseks
  5. Tormikahjude hindamine, likvideerimine ja tormikahjustusega puude lõikamine
  6. Ürakikahjustuste hindamine, leviku piiramine ja üraskite ennetamine
  7. Õigusalane abi dokumentatsiooni kaasajastamisel, korrastamisel
  8. Metsaistutus, noorendike rajamine ja hooldus, metsaalade taastamine
  9. Raiete planeerimine, valikukriteeriumid ja tööde reaalne teostamine
  10. Tasuvuse hindamine, põhimõtete määratlemine, raiealade märkimine

 

Kuidas kasvatad metsa tulusamalt? Mets kasvab aegamööda, kuid seda olulisem on selle teadlik ja ajakohane majandamine. Toome siinkohal ära 10 nõuannet, millest metsa juurdekasv ja hind sõltuvad.

METSA OST
Metsandusettevõte Metsa ost OÜ pakub metsaomanikele abi metsa majandamisel. Metsaost.ee on heaks partneriks kui plaanid metsa müüa.

SINU PARTNER
Metsa ost OÜ poole tasub pöörduda
kui vajad abi metsandusdokumentide vormistamisel, metsa majandamise küsimustes või otsid metsale ostjat.

EDUKAS MÜÜK
Kui plaanid metsa müüa, siis on eduka tehingu eelduseks professionaalne partner, kes aitab korda ajada kõik dokumendid ja annab head nõu.

KONTAKT
Metsa Ost OÜ, reg 11913749
Pärna allee 4, Vahi küla
Tartu vald, Tartumaa 60534
660 6600,

www.metsaost.ee copyright © 2014 Metsa ost OÜ